All-risk telte & gulve


I forbindelse med vores certificering af vores teltmateriel, fandt vi det naturligt at tage det sidste skridt. Vore kunder har altid haft muligheden for special forsikring hos os, kaldet all-risk dækning. Disse forsikringer har vi hidtil tegnet hos selskabet NAA, hvor prisen naturligvis var afhængig af tid og omfang. Vi kan med glæde fortælle vore kunder, at vi fra teltsæson 2016 har lavet en fast aftale med Codan Forsikring. Vi har tegnet en specialforsikring med All-risk dækning på alt vores teltmateriel, uanset hvor materiellet befinder sig i Danmark. Vore kunder er ikke blot sikret et certificeret telt. De er tillige forsikret mod uheld, det være sig hærværk, storm, tyveri e.lign. Intet er gratis, ej heller specialforsikringer. Der tillægges derfor 6% af lejebeløbet (telt & gulv) i ordrebekræftelsen/faktura. Se mere omkring forsikringsdækning i lejebetingelserne.