Certificering

Udlejningsbranchen har gennem mange år været underlagt regler udstukket af EU og tilrettet i Danmark til "Danske standarder". Regler har der altid været, dog har disse aldrig været håndhævet generelt. Vi i branchen har altid søgt ens regler fra kommune til kommune. 

Nu er reglerne kommet til verden ved en ændring af bygningsreglementet, seneste ændring foretaget i bekendtgørelse nr. 1383 af 9. december 2013.

Kort fortalt skal alle flytbare konstruktionener, herunder telte, scener m.v. certificeres. Vi har fået alle vore telte gennemgået af firmaet Orbicon samt vores leverandør Sækko Presenning. Konstruktionerne er beregnet på kryds og tværs, belastning ved snetryk samt beregninger omkring fastgørelse af teltene, så de står sikkert og forsvarligt. Det har krævet mange ingeniørtimer, men efter 6 måneders arbejde, ikke uden frustrationer, kunne vi sende materialet til endelig godkendelse hos firmaet Midtconsult.

Midtconsult er godkendt af DANAK til at udstede certifikater på flytbare konstruktioner.

Sommeren 2015 fik vi endeligt vore certifikater. Certifikaterne monteres i alle de telte, vi opsætter i det ganske land.

Mange har den opfattelse, at det kun gælder udlejere, men det er ikke tilfældet. Et telt på 50m² eller større, ejet af privat person, må kun benyttes af ejeren og kun på egen matrikkel, såfremt teltet ikke er certificeret. Privat personer må således ikke udlåne sit telt til familiemedlem, nabo e.lign, uden der søges om byggetilladelse. Reglerne håndhæves indtil videre af kommunen, dog er der flere kommuner, der har lagt kontrollen ud til det lokale beredskab. En overtrædelse koster ikke blot en bøde, festen slutter omgående, og teltet skal nedtages. Det kan således få katastrofale følger, hvis reglerne ikke følges.

Vore kunder følger reglerne. 

GO-fest